บางทีคุยสายเดียวกันมันก็เข้าใจกันดีไม่ต้องอธิบายให้เข้าใจเยอะ