เจ็บจนเริ่มจะเลือกคนที่รักเรามากกว่าคนที่เรารักละนะ