ในการคุย สุดท้ายก็มีเราจริงจังอยู่ฝ่ายเดียว พอเถอะแอพนี้