แค่พี่ตอบ เราก็พอใจแล้ว ขอตัดบทเก็บไปฝันต่อละกันนะ รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ขออีกนิดเถอะ รัก