น้องกาตุ่ยจะส่งของให้คนที่มาเม้นคับพ้ม(มะกี้เผลอกดลบ;-;) (l___l) ( • - •) / っ (?)