จะอวยพรให้อย่าได้พบเจอความเจ็บปวดอีกเลย เพราะวันนี้พี่เหนื่อยเกินกว่าจะกางร่มให้เธอแล้ว