ถ้าคนคุยทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟน แต่เวลาเราถามว่าคุยกับคนอื่นก็บ่ายเบี่ยงแล้วโยงมาหาเราตลอดนี่คือยังไง