รู้จักันสองอาทิตย์ แต่ในเวลาสองอาทิตย์ได้คุยกันแค่สี่วันฉันควรรู้สึกยังไงว่ะแก 555555555