เล่นเกมยังไงไม่ให้หัวร้อน ท่องพุทโธแล้วไม่ช่วยอะไร