แกเคยอยากพูดอะไรบางอย่างตรงๆครสเวลาพูดมันโคตรเหยียดเลยปะ แต่ถ้าไม่พูดคนนั้นแม่งก็จะมาละลานอ่ะ