หรือเอาเพื่อนมาหลอกว่าเป็นผัวดี กลัวคนที่มาจีบ แง่