เธอคบแค่เรา เธอจะได้ทั้งกาสะลอง+ซ้องปีบ ในคนคนเดียวกัน