บอกกูเล่นตัวล้วงแต่ไม่ล้วง ไอ้สัสอยากจะอัดคลิปให้ดู กูล้วงจนเทลหีแฉะละ นั่งใกล้ๆจะตบให้ทิ่ม