จะรู้ได้ยังไงว่าคนที่คุยอยู่เค้าเต๊าะเล่นหรือจริงจัง