นายกตัวจริงไปป้อนนมพยูน=ไม่มีปัญหา ผู้นำฝ่ายค้านบินไปพบEU=ห่วงว่าจะเกิดปัญหา...