ถ้าไม่นับจอนอิล แทอิลนี่ชิปกับใครได้มั้งไม่ค่อยเคยเห็น