ทีผช.เล่นQ&Aนี่มีคนไปถามเพียบ ที่เราเล่นนี่มีอยู่ไม่กี่คำถาม😂