กูคงดูเป็น ผญ ที่เข้มแข็งมากซินะ มึงถึงใจร้ายใส่ได้ขนาดนี้