ทำไมผช.หน้าตาดีถึงต้องมีผัวแล้วด้วยวะ กูเปงเส้าเรยอีห่าชาตินี้จะมีผัวมั้ยให้อิหยังทำนายกัน