โดนด่าว่าเลี้ยงเพื่อนเป็นหมา อิสีด ใช่ที่ไหน ก็กูแต่เอ้นดูเลยตามใจมันเฉยๆป่ะ