มันไร้ตัวตนใช่ไหมคุณเลยถ่อยแค่ไหนก็ได้ เคารพสิทธิส่วนบุคคลซักหน่อยก็ได้