ตอบค้าบมา ผมก็ไม่รู้จะตอบกลับว่ายังไงเหมือนกันนะค้าบบ