กูเบื่อความท่อตรงของกู อิเวน จะถูกจังหวะเหี้ยไรขนาดนี้