ราชวงศ์จักรีได้ไปช่วยกอบกู้ประเทศชาติจากพม่าตอนไหนครับ พอดีมีพวกสลิ่มชอบมาอ้าง