ไม่พร้อมจริงจังหรือพัฒนาความสัมพันธ์อะไรทั้งสิ้น อย่ามาคาดหวังกับเรา