เป็นผชท่่สนิทกับเพื่อนผญแล้วเรียกว่าอีไม่ได้หรอแปลกบะ