เคยเจอผีเตารีดปะ แบบ เข้าห้องน้ำแป้ปเดียวกลับมาอีกทีเสื้อไหม้เป็นรูเลย เกิดไรขึ้นอะ ผกก.