******รับจ้างทำการบ้านวิชาภาษาไทยและสังคม ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน*******