#แจกศัพท์ก่อนสอบ Vulnerable,frail,fragile,feeble,helpless,susceptible : อ่อนแอ