น้องมัธยมที่ยังไม่นอนก็นอนได้แล้วนะคะ ดึกแล้วพน.หนูต้องไปโรงเรียนนะ