เทเขากี่ครั้งเขาก็ยังอยู่ กลับมาครั้งนี้ก็กลัวเทอีก