ต่อจากนี้ไป ตารางชีวิตจะเปลี่ยน ตื่นตี 5 ทุกวัน 7 โมง ออกจากบ้าน