เล่นD R บอกอะไรกับคนมากดดี แบบขอให้ปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดเงี้ย