รร.วัดสุทธินี่เอาอะไรให้เด็กกินอ่ะ กุโดนเด็กจบจากที่นั่นตกหลายคนแล้ว;-;