ลบไอจูนออกไป ปล่อยไวไฟจากusbไปคอมไม่ขึ้นแล้ว ต้องแก้ยังไงงง