กูโง่แบบไม่น่าให้อภัย นี่แค่โอเน็ตนะ ไม่คิดไม่ฝันถึงแกทแพท9สาเลย