ไม่ว่าคุณจะใจดำ ใจดีหรือใจกว้าง แต่ผมใจว่าง ขอบคุณครับ #เลส หมีอายุ15