ไม่ต้องมีแฟนก็ได้ถ้ามีแล้วมันไม่ได้ดีไปมากกว่าการอยู่คนเดียว