เมื่อไหร่ฝนจะตกกกกกกก กูร้อนเยี้ยงนัก รักแร้กูโคตรจะหอมเลยมึง