จะซาเเซงหรือเเอนตี้ ก็เหี้ยสู้ค่ายไม่ได้ ขอบคุณค่ะ