เหนื่อยอ่ะ พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย แยกทางกันหมดอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจัง