เวลาจะชวนใครไปไหนผมว่าควรบอกเพศที่ต้องการอยากชวนคือกูไม่เข้าใจ ชวนกูไปห้องพอบอกเป็นผช.บอกกูเงี่ยน