ไม่ได้ดีขึ้นเลยว่ะ เหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวตลอด