อยากสาบแช่งมันอะให้ชิบหาย แม่งทำรายบ้านกูแม่กูไปถึงไหนวะ