หน้าเป็นจุดน้ำตาลๆ แต่ไม่เยอะ ...มีวิธีกำจัดจุดน้ำตาลๆบนใบหน้าบ้างไหม เนื่องจากโดนแดด