เขาหาว่าเปลี่ยนไปแต่เขาก็ดูไม่ชัดเจนกับเราก่อนรูปก็ไม่ให้ลงแบบนี้ค่อยออกห่างไหม