เอาจริงกูโครตจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลย คนอื่นบอกน่ารัก แต่ในความคิดกู มันไม่ใช่!!!