คนที่เล่นเกียร์สีขาวนี่ใช่คนเดียวกับที่เล่นเคว้งป่ะ ที่ถอดกก.แล้วเห็นก้นอ่ะ