แค่ถามว่า 9 เรียนไม่จบจริงมั้ยรีบสไลด์หีมาเลยน้า อุแว้