ใครที่กำลังคิดว่าคนที่ไม่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมือง เขาเลว ไม่แยแส ไม่มีความเป็นมนุษย์ จะคิดก็คิดไป แต่การไปตามด่าเขา ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เสียเวลาเปล่า เราทำอุดมการณ์เราให้ดีดีกว่า